Công bố thể lệ tham gia Giải thưởng văn học nghệ thuật đất Quảng

L.QUÂN |

Chiều 6.8, Ban tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật đất Quảng lần thứ II (2009 – 2013) họp thông qua thể lệ, tiêu chí, phương thức xét thưởng và thành phần Ban giám khảo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc họp.

Theo đó, các tác phẩm dự giải phải phù hợp với các tiêu chí như đề tài phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp bản sắc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, ưu tiên các mảng đề tài lịch sử, cách mạng kháng chiến, truyền thống văn hóa dân tộc… Tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong nước; tác phẩm có thời hiệu công bố từ ngày 1.1.2009 đến hết ngày 31.12.2013 dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng; tác phẩm không tranh chấp về quyền tác giả… Dự kiến tác phẩm dự giải sẽ phân thành 9 loại hình, bao gồm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Cơ cấu giải thưởng ở mỗi loại hình sẽ có 4 hạng A, B, C và khuyến khích. Tác phẩm dự giải sẽ thông qua 2 vòng chấm chọn sơ khảo và chung khảo. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm và chấm chọn từ nay đến hết tháng 12.2014. Dự kiến ngày tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học – nghệ thuật đất Quảng lần II sẽ diễn ra vào quý I.2015.

L.QUÂN