Đôi bạn già

NGUYỄN HỮU KHIÊM |

Đôi bạn già này là hai cụ bà (70 tuổi và 83 tuổi) ở ngã ba Bình Dương, Thăng Bình. Mỗi ngày, từ sáng sớm, hai cụ rủ nhau đi mót, đào gốc thông bán củi.

Đôi bạn già. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM
Đôi bạn già. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM

Đến 10 giờ sáng, mỗi người đào được mỗi gánh chừng này, họ thủng thẳng ngồi nghỉ dưới bóng thông. “Chừ về, sáng mai gánh ra chợ”, một cụ nói. Ngày mệt thì thôi. Ngày khỏe như vậy, họ bán được khoảng 30.000-50.000 đồng. Họ rằng, không nặng nhọc chi, làm cho xương cốt khỏe chớ ngồi ở nhà thấy mình thừa thãi lắm. Đi mót gốc thông, vừa có bạn già nói chuyện, vừa có đồng ra đồng vào cho sắp cháu ăn kẹo. Họ cười. Nụ cười móm mém mà duyên nhất tôi từng gặp.

NGUYỄN HỮU KHIÊM