Duông

NGUYỄN THÀNH CÔNG |

“Duông” - nhà canh rẫy của người Cơ Tu ở vùng cao Đông, Nam, Tây Giang luôn là nét chấm phá thật đẹp giữa những ruộng bậc thang xanh ngút ngàn. Ngôi nhà duông này nằm ở bản vùng biên Ch’nóc, trên đường lên cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm. Một hình ảnh yên bình giữa đại ngàn xanh thắm.

NGUYỄN THÀNH CÔNG