Giải thưởng thường niên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam: Quảng Nam có 2 giải A, 1 giải B

HÀ AN |

Theo thông báo của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, Quảng Nam có 2 tác giả là hội viên Hội VHNT tỉnh và Chi hội Sân khấu đoạt Giải thưởng thường niên dành cho hội viên các Hội VHNT địa phương năm 2013.

Trong đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vấn (hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh) đoạt giải A với tác phẩm “Ngày trở về”; nhà điêu khắc Nguyễn Văn Huy (hội viên chuyên ngành Mỹ thuật) đoạt giải A với tác phẩm “Thằng bé” và Chi hội Sân khấu đoạt giải B với vở diễn “Biển và bờ”.

HÀ AN