Gỗ keo xuôi bến

LÊ PHƯỚC LAN NHI |

Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc trên các bến sông ở thượng nguồn Thu Bồn. Vào mùa khai thác, những chiếc ca nô đầy ắp gỗ keo từ các cánh rừng vùng đồi núi hẻo lánh ven sông xuôi về cập bến. Tại đây, gỗ được bốc dỡ, đưa lên xe tải tiếp tục chuyển đi bán. Người dân bên các bến sông có thêm thu nhập từ nghề bốc dỡ gỗ keo mỗi khi thuyền về bến đỗ.

LÊ PHƯỚC LAN NHI