Hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học viết về Quảng Nam

LÊ QUÂN |

Tin từ Sở VH-TT&DL, từ ngày 27.2 đến hết ngày 30.6, sở sẽ tiếp nhận những công trình, tác phẩm văn học viết về Quảng Nam của các tác giả, nhóm tác giả trên cả nước để có kế hoạch thực hiện hỗ trợ. Các công trình, tác phẩm đăng ký thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến là những thể loại thơ, văn xuôi chưa được công bố, xuất bản.

Riêng đối với các công trình, tác phẩm viết về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học – nghệ thuật đất Quảng, giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng quốc gia, quốc tế và các chuyên ngành văn học nghệ thuật trung ương và tương đương vẫn được xét hỗ trợ. Nội dung tác phẩm đăng ký hỗ trợ phản ánh truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, những nhân tố, con người tích cực, tiêu biểu trong đời sống xã hội của tỉnh… Các tác giả, nhóm tác giả có thể gửi đơn và bản thảo tác phẩm về Sở VH-TT&DL từ nay đến hết ngày 30.6. Kết quả sẽ được công bố trên các phương tiện báo chí truyền thông vào tháng 8.2014.

LÊ QUÂN