Hội An: Chính quyền và chủ di tích tìm hướng phát huy giá trị di sản

|

Hàng chục ý kiến phát biểu của các chủ di tích và cộng tác viên đã nêu bật những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản thời gian qua, tạo nên thương hiệu du lịch - văn hóa Hội An có sức lan tỏa lớn. Các ý kiến cũng chia sẻ những khó khăn bất cập về nguồn vốn đầu tư hạn chế, sự biến dạng di tích (cả vật thể và phi vật thể) do quản lý thiếu chặt chẽ, do ý muốn chủ quan sai lệch của chủ di tích, do chuyển nhượng khai thác kinh doanh ở một số di tích...

ĐỖ HUẤN