Hơn 40 tác giả đăng ký đề nghị hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

BẢO LÂM |

(QNO) - Sau hơn 4 tháng triển khai quy định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, cơ quan thường trực thực hiện quy định này là Sở VH-TT&DL đã tiếp nhận được 32 bản thảo tác phẩm văn học và 15 tác phẩm, công trình nghiên cứu về Quảng Nam của hơn 40 tác giả trong và ngoài tỉnh.

Theo nhận định sơ bộ, hầu hết các tác phẩm, công trình đăng ký xin hỗ trợ trong đợt này bám khá sát các yêu cầu, tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh.

Hiện tại, Hội đồng thẩm định tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (gồm 9 người, được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh) đã bắt đầu làm việc. Dự kiến đến cuối tháng 11.2017, danh sách các tác phẩm, công trình được hỗ trợ sẽ được công bố. Được biết, mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tác phẩm.

BẢO LÂM