Hợp tác giao lưu văn hóa với tỉnh Chung Cheong Buk, Hàn Quốc

PHAN VINH |

Cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu văn hóa giữa Sở VH-TT&DL với Hội Liên hiệp văn hóa tỉnh Chung Cheong Buk, Hàn Quốc.

Hoạt động này nhằm tăng cường trao đổi, tìm hiểu văn hóa, học tập kinh nghiệm về hoạt động biểu diễn, triển lãm, thông tin, tuyên truyền, quảng bá văn hóa, nghệ thuật... Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ hợp tác giao lưu ở những nội dung như: thăm hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm trên lĩnh vực chuyên môn ở cấp lãnh đạo, nhân viên hai cơ quan; nhân ngày lễ lớn, các sự kiện của mỗi bên, tùy tình hình thực tế có thể mời đoàn bạn tham gia biểu diễn nghệ thuật, triển lãm; tổ chức tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử, đồng thời nghiên cứu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

PHAN VINH