Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ X

HỒNG VÂN |

Chiều 15.9, Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ X đã khai mạc tại Nhà Văn hóa Quân khu 5, TP.Đà Nẵng. Gần 250 đại biểu ở 120 đầu mối đơn vị tham gia dự thi liên hoan.  

Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ X có 345 phim tài liệu, phóng sự, phóng sự chuyên đề khoa học - giáo dục quốc phòng và chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” tham gia dự thi, tăng gần 50 phim và chương trình so với liên hoan lần trước. Thời gian chấm thi đến hết ngày 20.9 và bế mạc vào ngày 21.9. Được biết, Liên hoan truyền hình toàn quân tổ chức 2 năm một lần. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tham gia 1 phim tài liệu, 2 phim phóng sự và 1 chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Lần trước, tỉnh Quảng Nam đã đoạt 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc.

HỒNG VÂN