Khai trương Thư viện Thanh Hóa tại Hội An

PHAN SƠN |

TP.Hội An vừa đưa vào sử dụng Thư viện Thanh Hóa. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa 2 thành phố Hội An và Thanh Hóa. Thư viện được xây dựng trên diện tích 1.329m2, bao gồm không gian trưng bày sách và khu vực dành cho việc thảo luận, nghiên cứu và học nhóm. Hiện nay Thư viện Thanh Hóa có hơn 30.000 cuốn sách với chủ đề về lịch sử, địa lý, khoa học, du lịch, địa chí Hội An, sách dành cho thiếu nhi…

PHAN SƠN