Mùa cói Bàn Thạch

MINH QUÂN |

Bàn Thạch (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) là làng chiếu cói nổi tiếng. Cứ đến độ giao mùa, cái nắng trải rộng trên cánh đồng cói xanh mượt đến ngút ngàn, cũng là lúc người dân nơi đây tất bật cho một vụ mùa thu hoạch cói.

Những người làm nghề chiếu truyền thống Bàn Thạch đang chuẩn bị nguyên vật liệu để dệt chiếu bán dịp Tết. Người khỏe mạnh ra đồng thu hoạch, người già và trẻ em sau buổi học về cũng phụ giúp gia đình chẻ, phơi cói. Cảnh lao động nhộn nhịp diễn ra khắp làng trên xóm dưới.

MINH QUÂN