Mỹ Sơn thu thập tư liệu phục vụ trưng bày dịp festival

HOÀNG THƠ - VĂN KHOA |

Từ ngày 9 đến 11.5, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn thực hiện đợt sưu tầm, thu thập tư liệu về các tháp Chăm tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đợt thu thập, sưu tầm tư liệu lần này nhằm phục vụ cho việc trưng bày “Chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm miền Trung”, diễn ra từ ngày 9 đến 14.6 tại Khu di tích Mỹ Sơn trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017. Ngoài mục đích phục vụ cho công tác trưng bày, đây là dịp để Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức kết nối với các trung tâm, bảo tàng các tỉnh miền Trung nơi có di tích tháp Chăm, đồng thời bổ sung các tư liệu có giá trị thực hiện cho công tác nghiên cứu khoa học.

HOÀNG THƠ - VĂN KHOA