Núi Thành có thêm một di tích cấp tỉnh

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ra quyết định công nhận cụm danh thắng ghềnh đá Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa tại xã đảoTam Hải (Núi Thành) được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh.

Ghềnh đá Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa là danh thắng thứ 2 của huyện Núi Thành được UBND tỉnh công nhận xếp hạng danh thắng cấp tỉnh (sau hố Giang Thơm, xã Tam Mỹ Tây). Như vậy, đến nay huyện Núi Thành có tổng cộng 34 di tích, danh thắng, bao gồm 3 di tích cấp quốc gia và 31 di tích, danh thắng cấp tỉnh.

VĂN PHIN