Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

HOÀNG LY |

(QNO) - Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)" góp phần tôn vinh những đóng góp to của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)"

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thiên anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược mang tính bước ngoặt của quân giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; Đồng thời trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, khí phách quật cường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)".

Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 1.
Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 1.

Mẫu tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)"

Bộ tem gồm 1 mẫu, thể hiện tượng đài tôn vinh những người con kiên trung, đồng bào, chiến sĩ miền Nam với lòng quả cảm, khí phách quật cường đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Phía trên tượng đài là cánh chim hòa bình cùng dải khăn rằn gần gũi tung bay trong gió biểu trưng cho sự hòa bình, thống nhất của đất nước cũng như sự nồng hậu, chân thành của nhân dân miền Nam nói riêng và toàn thể chiến sĩ, đồng bào cả nước nói chung.

Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)" được phát hành theo nghi thức đặc biệt, không chỉ góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bộ tem do họa sỹ Trần Thế Vinh (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo khuôn khổ 31 x 46 mm, giá mặt 3000 đồng, được cung ứng trên toàn mạng bưu chính từ ngày 08/02/2018.

HOÀNG LY