Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Xuân Vinh thị sát di tích Phật viện Đồng Dương

XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Sáng 29.4, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Xuân Vinh thị sát di tích Phật viện Đồng Dương tại thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc (Thăng Bình).

Đai biểu Trần Xuân Vinh tại di tích Phật viện Đồng Dương.
Đai biểu Trần Xuân Vinh tại di tích Phật viện Đồng Dương.

Di tích Phật viện Đồng Dương nổi tiếng trong nghệ thuật Chămpa từ giữa đến cuối thế kỷ IX, là khu di tích quan trọng vào bậc nhất của kiến trúc Phật giáo Chămpa đã bị tàn phá bởi thiên nhiên và chiến tranh. Hiện nay, trong khu di tích chỉ còn một mảng tường tháp cổng được nhân dân địa phương thường gọi là Tháp Sáng, cùng với nền móng các công trình kiến trúc và một số đồ trang trí kiến trúc. Với giá trị văn hóa - lịch sử, ngày 21.9.2000, Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ VH-TH&DL) đã ra quyết định số 16 xếp hạng Phật viện Đồng Dương là di tích Quốc gia.

Theo Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Xuân Vinh, Phật viện Đồng Dương là di tích Quốc gia nhưng chưa được Trung ương đầu tư đúng mức, nhằm trùng tu bảo tồn giá trị văn hóa trong khi đó di tích lại xuống cấp từng ngày. Để tìm giải pháp tốt nhất cho việc bảo tồn và phát huy tác dụng di tích Phật viện Đồng Dương trong thời gian đến, sau chuyến thị sát, tìm hiểu và nắm thêm giá trị văn hóa, chúng tôi sẽ đưa vấn đề bảo tồn Phật viện Đồng Dương vào nghị trường tại kỳ họp  thứ 7, Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra vào ngày 20.5.

XUÂN NGHĨA