Quảng bá di sản Mỹ Sơn bằng hình ảnh

H.THƠ - T.MINH |

Chương trình phototour diễn ra tại Mỹ Sơn trong 2 ngày (30 và 31.5) với hoạt động tác nghiệp chụp ảnh về không gian di sản Mỹ Sơn do Tạp chí Heritage phối hợp với Câu lạc bộ Các di sản thế giới tại Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức.

Trong các ngày hoạt động tại Mỹ Sơn, các nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh hoàng hôn, bình minh cùng hoạt động nghệ thuật tại khu di tích. Mục đích của chương tình là góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về di sản Việt Nam nói chung và Mỹ Sơn nói riêng với du khách trong nước và quốc tế.

H.THƠ - T.MINH