Quảng Nam có 2 tác giả đoạt giải thưởng ảnh xuất sắc năm 2015

                                                                                      P.V |

(QNO) - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam vừa họp xét và nhất trí kết nạp 36 hội viên mới. Trong số này, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam có 2 tác giả là Nguyễn Đức Thắng và Đặng Kế Đức. Như vậy, đến nay trong số 29 tác giả nhiếp ảnh của Hội VHNT Quảng Nam đã có 14 người là hội viên Hội NSNA Việt Nam.

Tác phẩm Từng trải của NSNA Đặng Kế Dông
Tác phẩm Từng trải của NSNA Đặng Kế Đông

Cùng với việc xét kết nạp hội viên mới, dịp này Hội NSNA Việt Nam cũng tiến hành xét Giải thưởng ảnh xuất sắc năm 2015. Kết quả, có 3 tác giả có tác phẩm được xếp xuất sắc loại A, 9 loại B và 11 loại C. Quảng Nam có 2 hội viên có tác phẩm được xếp xuất sắc loại B là Đặng Kế Đông (tác phẩm “Từng trải) và Lê Trọng Khang (tác phẩm “Ánh đèn đêm hội”).

                                                                                      P.V