Quảng Nam có 2 tác phẩm điêu khắc được chọn triển lãm tại Trung tâm Triển lãm văn học nghệ thuật Việt Nam

DŨNG NGUYỄN |

(QNO) - Ngày 3.11.2014, tại Trung tâm Triển lãm văn học nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Mỹ thuật về đề tài lục lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (2009-2014).

Triển lãm giới thiệu 201 tác phẩm của 189 tác giả đã được Hội đồng xét giải thưởng mỹ thuật Bộ Quốc phòng 5 năm  (2009–2014) tuyển chọn trong số 480 tác phẩm của 355 tác giả gửi đến Ban tổ chức tham gia xét giải. Đây là những tác phẩm tiêu biểu của hoạt động sáng tác mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong  5 năm qua.

Trong đợt này, Quảng Nam có 2 tác phẩm điêu khắc được chọn triển lãm đó là nhà điêu khắc Trần Đức - công tác tại Bảo tàng Quảng Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam với tác phẩm Mắt biển (khắc gỗ) và tác giả Hoàng Thành Truyền với tác phẩm Hát mãi Trường Sa (đất nung).

Cùng với triển lãm, hội đồng nghệ thuật sẽ tổ chức chấm chọn các tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng và trao giải, nhằm động viên các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam sáng tác về đề tài quân sự - quốc phòng tạo ra nhiều tác phẩm giá trị góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đời sống văn hóa cho bộ đội và cho nhân dân.

DŨNG NGUYỄN