Rút kinh nghiệm tổ chức các lễ hội

XUÂN HIỀN |

Chiều 11.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau 2 kỳ tổ chức Lễ hội Văn hóa - thể thao các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ  XIX năm 2018 tại huyện Nam Giang và Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại TP.Tam Kỳ.

Theo đánh giá tại cuộc họp, Lễ hội Văn hóa - thể thao các huyện miền núi Quảng Nam đã mang lại không khí phấn khởi trong đồng bào các dân tộc 9 huyện miền núi, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa miền núi, phát động phong trào rèn luyện thể thao cũng như mở ra cơ hội phát hiện, bồi dưỡng nghệ nhân, vận động viên cấp cơ sở. Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung được nhìn nhận đã tạo không gian để cộng đồng các dân tộc của 13 tỉnh miền Trung phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của người dân... Sự chuẩn bị về các mặt an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phối hợp với các địa phương trong khâu tổ chức đã mang đến thành công cho các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, đặc biệt là không gian tổ chức hoạt động, cũng như phương án dự phòng chưa được chuẩn bị chu đáo.

XUÂN HIỀN