Sân chơi của những người yêu thích cổ vật

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của những người đam mê cổ vật; thông qua đó thúc đẩy phong trào sưu tầm cổ vật ở địa phương và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc; Câu lạc bộ nghiên cứu, sưu tầm cổ vật UNESCO Quảng Nam vừa được Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam thành lập.

Anh Phạm Văn Phát, trú tại 892/1 Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ cho biết, Di sản cổ vật là nguồn tài sản quý giá của dân tộc. Việc hình thành câu lạc bộ sẽ mở ra một hướng đi mới về công tác trưng bày, triển lãm, góp phần xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh nhà.
Anh Phạm Văn Phát, trú tại 892/1 Phan Châu Trinh, TP.Tam Kỳ cho biết, di sản cổ vật là nguồn tài sản quý giá của dân tộc. Việc hình thành câu lạc bộ sẽ mở ra một hướng đi mới về công tác trưng bày, triển lãm, góp phần xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Giới thiệu một số cổ vật tại buổi lễ ra mắt câu lạc bộ tại Bảo tàng tỉnh.
Giới thiệu một số cổ vật tại buổi lễ ra mắt câu lạc bộ tại Bảo tàng Quảng Nam.
Bộ sưu tập Bình vôi Quảng Đức, niên đại: thế kỷ 16 -17 của Chủ nhiệm câu lạc bộ Phạm Văn Phát.
Bộ sưu tập bình vôi Quảng Đức, thế kỷ 16 - 17 của anh Phạm Văn Phát.
Gốm Nam bộ, niên đại: thế kỷ 20 của nhà sưu tập Trương Văn Kế.
Gốm Nam Bộ, niên đại thế kỷ 20 của nhà sưu tập Trương Văn Kế.
Bộ sưu tập tiền thời nhà Nguyễn.
Bộ sưu tập tiền thời nhà Nguyễn.
Bộ sưu tập Long ẩn trong mây.
Bộ Trà Trúc lâm thất hiền nội phủ, thế kỷ 19.
Lãnh đạo Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam trao quyết định thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu, sưu tầm cổ vật UNESCO Quảng Nam.
Lãnh đạo Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam trao quyết định thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu, sưu tầm cổ vật UNESCO Quảng Nam.
Hiến tặng một số hiện vật bước đầu cho Bảo tàng tỉnh. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa, các sưu tập cổ vật của Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân đều là tài sản quý giá cần được bảo tồn, phát huy để góp phần giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa và cần phải được lan tỏa về ý nghĩa, giá trị của cổ vật trong cộng đồng.
Hiến tặng một số hiện vật bước đầu cho Bảo tàng tỉnh. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa, các sưu tập cổ vật của Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân đều là tài sản quý giá cần được bảo tồn, phát huy để góp phần giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa và cần phải được lan tỏa về ý nghĩa, giá trị của cổ vật trong cộng đồng.
Các thành viên sáng lập Câu lạc bộ nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Unesco Quảng Nam.
Các thành viên sáng lập Câu lạc bộ nghiên cứu, sưu tầm cổ vật UNESCO Quảng Nam.

ĐĂNG KHOA