Tập đoàn Mitsubishi tài trợ làm phim về Mỹ Sơn

VĂN KHOA |

Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) vừa thông báo kế hoạch tài trợ Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn làm phim về khu di tích Mỹ Sơn. Theo đó, sẽ có 2 phim được xây dựng, bao gồm phim tư liệu về đề tài lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và phim mang tính chất quảng bá, giới thiệu du lịch Mỹ Sơn. Các phim này sẽ được chiếu tại các điểm du lịch trong khu di tích phục vụ khách và làm mặt hàng lưu niệm. Hiện nay, nội dung, kịch bản phim đang được Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn phối hợp với các nhà nghiên cứu Champa, chuyên gia UNESCO thực hiện.

VĂN KHOA