Tập huấn bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

HUỲNH THỊ THU HẬU |

(QNO) - Từ ngày 22 đến 25.11, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT trong giai đoạn hiện nay". Hơn 240 học viên thuộc 35 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ tham gia; đoàn Quảng Nam có 5 học viên.

Học viên được các chuyên gia đầu ngành về lý luận, phê bình VHNT như PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, PGS-TS. Phan Trọng Thưởng và PGS-TS. Đỗ Hồng Quân truyền đạt các chuyên đề như "Đường lối quan điểm VHNT của Đảng trong tình hình hiện nay", "Kỹ năng viết bài phê bình VHNT". Bên cạnh đó, học viên được thông tin về tình hình âm nhạc, lý luận VHNT, điện ảnh, nghệ thuật múa, báo chí xuất bản hiện nay. 

Qua khóa tập huấn giúp học viên mở rộng kiến văn, nắm bắt tình hình thực tế, có nhận thức đúng đắn, đề xuất giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp VHNT trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Kết thúc toàn khóa có 239 học viên được cấp chứng chỉ. 

HUỲNH THỊ THU HẬU