Tập huấn về lý luận văn học - nghệ thuật hiện nay

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 7.4, tại TP.Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khai mạc lớp tập huấn “Mấy vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ tham dự.

Tham gia lớp học có hơn 240 học viên là lãnh đạo ban tuyên giáo; cán bộ quản lý về văn hóa - văn nghệ; lãnh đạo các hội VH-NT chuyên ngành ở trung ương và địa phương; các cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình viết về văn hóa - văn nghệ thuộc 34 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày (từ 7 - 10.4), triển khai các chuyên đề: “Công tác tư tưởng báo chí phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng’’; “Những quan điểm cơ bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9’’; “Nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật’’; “Kỹ năng viết - thực hành bài phê bình văn học, nghệ thuật’’... Lồng ghép trong các buổi học, các học viên sẽ được xem phim tư liệu liên quan đến các vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay và đi thực tế tại một số điểm du lịch nổi tiếng của TP.Cần Thơ; giao lưu với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Liên hiệp Các hội VH-NT TP.Cần Thơ.

ALĂNG NGƯỚC