Thành lập Ban tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2017

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật (VH-NT) Quảng Nam năm 2017 do ông Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Trưởng ban; ông Phan Chín, Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Phó ban và 6 ủy viên.

UBND tỉnh giao Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy chế, thể lệ đánh giá, chấm điểm của từng loại hình tặng thưởng; họp phân công nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc việc xét chọn, tổ chức trao Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2017 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.

* UBND tỉnh cũng ký quyết định thành lập Hội đồng xét Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2017 do ông Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; ông Phan Chín, Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Phó Chủ tịch hội đồng và 7 ủy viên. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức xét Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam 2017 theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 6.11.2008 của UBND tỉnh và quy chế, thể lệ xét tặng thưởng.

HÀ AN