Thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo phổ biến tác phẩm về Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2019.

Theo đó, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, hội đồng còn có 8 thành viên khác.

Hội đồng thẩm định tác phẩm, công trình văn học nghiên cứu về Quảng Nam năm 2019 có trách nhiệm đánh giá nội dung, giá trị nghệ thuật các tác phẩm đăng ký hỗ trợ, tổng hợp kết quả, đề xuất mức hỗ trợ cho từng tác phẩm theo đúng quy định tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20.4.2017 của UBND tỉnh.

Được biết, theo Quyết định số 1297, tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam mà mức kinh phí hỗ trợ khác nhau với mức từ 10 đến 30 triệu đồng. Các tác phẩm văn học, công trình nghiên cứu có giá trị nhưng dưới 100 trang chuẩn 14,5cm x 20,5cm chỉ được hỗ trợ 5 triệu đồng.

TAGS