Thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

BẢO LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Hội đồng do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó Chủ tịch; ngoài ra, còn có 7 thành viên.

Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có trách nhiệm đánh giá nội dung, giá trị nghệ thuật các tác phẩm đăng ký hỗ trợ, tổng hợp kết quả, đề xuất mức hỗ trợ từng tác phẩm theo quy định tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20.4.2017 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam phải thuộc các đề tài: có nội dung phản ánh truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng; công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những nhân tố, con người tích cực, tiêu biểu trong đời sống xã hội của tỉnh; thiếu nhi; văn hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tác phẩm.

BẢO LÂM