Thể lệ Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần III

HÀ AN |

Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng lần III vừa thông báo thể lệ tham dự giải thưởng. Theo đó, từ ngày 1.3 Hội VHNT tỉnh (Cơ quan thường trực Giải thưởng VHNT Đất Quảng) bắt đầu nhận tác phẩm dự giải.

Các tác phẩm, công trình VHNT dự giải phải phù hợp với đề tài phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển văn học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập; ưu tiên các mảng đề tài lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

Tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong nước; tác phẩm có thời hiệu công bố từ ngày 1.1.2014 đến hết ngày 31.12.2018 dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng; tác phẩm không tranh chấp về quyền tác giả… Giải thưởng VHNT Đất Quảng chỉ xét trên tác phẩm, công trình VHNT, không xét theo tác giả. Mỗi tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng VHNT Đất Quảng về một chuyên ngành VHNT. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải theo nhiều loại hình, mỗi loại hình phải đăng ký dự giải thưởng với một hồ sơ riêng và được quyền gửi dự giải tối đa 3 tác phẩm.

Có 10 loại hình, bao gồm: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số, kiến trúc. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào quý III.2019.

Hội VHNT tỉnh  là Cơ quan thường trực Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III. Để biết thêm chi tiết, liên hệ số điện thoại: 0235.3859205 hoặc qua hộp thư điện tử: hvhntqnam@gmail.com.

HÀ AN