Theo mẹ

ALĂNG NGƯỚC |

Trưa, cuối đường chân trời mây đen mù mịt. Người mẹ trẻ Cơ Tu ở làng Kà Dâu (xã Zà Hung, huyện Đông Giang) địu con trên lưng, vội vã sắp những nhánh củi khô vào chiếc gùi, chuẩn bị về nhà. Những đứa trẻ vùng cao luôn gắn tuổi thơ với những buổi theo mẹ lên rẫy, đầy chông chênh…

ALĂNG NGƯỚC