Gởi mặt trời

;
Thứ Hai, 29/05/2006, 08:59 [GMT+7]

mặt khó ngó
mặt khó chơi
sao biển nhớ
suốt đêm dài !

Thương lũ gà mong sáng
canh ba đã gáy rồi...

Ngô Minh

.
.
Các tin khác
.
.
.