Cánh đồng tuổi thơ

;
Thứ Tư, 21/06/2006, 07:57 [GMT+7]

Ta đã về vương quốc tuổi thơ ngây
Cánh đồng vô biên đường chân trời vô tận
Ta trẻ chăn trâu tối ngày đánh trận
Nửa đời qua còn chưa thắng nổi mình

Dòng sông xưa con nước rộng rinh
Ta gội tắm tuổi thơ mình ở đó
Cây cầu gãy còn nguyên giấc viễn trình ngày nọ
Con bướm vàng hóa ảo để sang sông

Con bướm vàng hóa ảo đã sang sông
Còn lại ta cánh đồng mùa hạ
Còn lại ta nỗi buồn rơm rạ
Cháy lan tràn khói vẩn vơ bay...

Trương Đức Tới

.
.
Các tin khác
.
.
.