Mười ngón tay lá cỏ

|

Mười ngón tay hiền như cỏ thơm
Ngón như sương khói ngón hoang đường
Ngón run run dưới viền nón ngả
Còn ngón nào cho môi anh hôn?
Mười ngón tay ngà như cỏ xanh
Ngón ru mơ ước đẹp vô ngần
Ngón ru anh ngủ ngàn năm mộng
Còn ngón nào nằm trong tay anh?
Mười ngón tay mềm như cỏ non
Ngón ru thương nhớ ngón ru buồn
Ngón bâng khuâng mở ngàn phương mộng
Còn ngón nào cho anh nhớ thương?
Mười ngón tay hiền như cỏ ru
Ngón đưa anh ngàn nẻo sương mù
Từ độ đôi ta đành lỗi hẹn
Từng ngón buồn gợi nhớ thiên thu
Mười ngón tay buồn như cỏ khô
Từng ngón run trong buổi hẹn hò
Xưa anh cầm bàn tay lá cỏ
Nay anh cầm một nhánh hư vô.

                                HUỲNH NGỌC CHIẾN