Thông qua 13 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể

X.H |

Sáng 14.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp xét chọn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - năm 2021.

Đợt này, Sở VHTT&DL nhận được 15 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể của 5 huyện, thành phố gồm: Tây Giang, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc và TP.Hội An. Đây là những cá nhân có nhiều cống hiến cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, tập trung ở các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian (hát bài chòi và dân ca, hát tuồng...); tri thức dân gian (nghề làm gốm, nghề may thủ công, kỹ thuật điêu khắc gươl...). Qua thẩm định hồ sơ, nhiều cá nhân có đủ điều kiện để xét công nhận danh hiệu nhưng hồ sơ còn sơ sài, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc phổ biến, hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu dẫn đến nhiều nghệ nhân có đủ tiêu chuẩn nhưng không được xét tặng. 

Kết quả, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh” bỏ phiếu cho 14 cá nhân được đề nghị trong tổng số 15 hồ sơ từ các địa phương, có 13 cá nhân được thống nhất đề nghị với 100% số phiếu. Hồ sơ của các cá nhân này sẽ được gửi về Bộ VH-TT&DL trong tháng 11.2020.