Tìm giải pháp bảo tồn lễ hội văn hóa dân gian

PHÚC HOÀNG |

Chiều qua 24.11, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian tại Quảng Nam”. Đề tài do TS. Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng làm chủ nhiệm.

Triển khai từ năm 2012, đề tài làm nổi bật vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa lễ hội được đặt ra trên phạm vi toàn quốc. Theo thống kê từ năm 2005, Việt Nam có gần 9.000 lễ hội, đến nay số lễ hội mới ngày một tăng, nguyên nhân khách quan là do đời sống đương đại du nhập nhiều lễ hội phương Tây. Riêng Quảng Nam, đề tài sẽ tiến hành đánh giá lại các lễ hội dân gian, qua đó nghiên cứu, khảo sát thực trạng và có hướng đề xuất giải pháp nhằm phát huy các giá trị lễ hội dân gian xứ Quảng. Mục đích cốt lõi là đề tài sẽ đưa ra hướng bảo vệ nhóm di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao đời sống tín ngưỡng, tâm linh, tinh thần của đồng bào trong tỉnh và đưa những lễ hội quan trọng thành sản phẩm du lịch nhằm phát triển đời sống, kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội thảo còn thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa dân gian nhằm hoàn thiện đề tài.

PHÚC HOÀNG