Tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao lưu văn học – nghệ thuật Quảng Nam – Cheong Ju (Hàn Quốc)

|

(QNO) - Ngày 5.7, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội hữu nghị và Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Liên đoàn Nghệ thuật Cheong Ju (Hàn Quốc). 

Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam tặng quà cho đại diện Liên đoàn Nghệ thuật Cheong Ju (Hàn Quốc).
Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam tặng quà cho đại diện Liên đoàn Nghệ thuật Cheong Ju (Hàn Quốc).

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của mỗi bên; chia sẻ những cơ hội và thách thức trong việc giao lưu, hội nhập văn học, nghệ thuật cũng như những vấn đề chung quanh việc tiếp cận các khuynh hướng mới sáng tạo mới trong văn học, nghệ thuật hiện nay. Qua đó, hai bên đã bàn bạc, trao đổi, thông nhất về một số lĩnh vực văn học, nghệ thuật mà Quảng Nam và Cheong Ju có thế mạnh để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao lưu trong thời gian đến.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Liên đoàn Nghệ thuật Cheong Ju đã đến viếng, dâng hương một số bia chứng tích tội ác do lính Nam Triều Tiên gây ra trước đây ở Quảng Nam.

P.C.A