Thành lập Ban tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2016

;
Thứ Tư, 07/12/2016, 15:35 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật (VH-NT) Quảng Nam năm 2016 do ông Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Trưởng ban; ông Phan Chín - Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh làm Phó ban và 6 ủy viên.

UBND tỉnh giao Ban tổ chức xây dựng kế hoạch, quy chế, thể lệ đánh giá, chấm điểm của từng loại hình tặng thưởng; họp phân công nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc việc xét chọn, tổ chức trao Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2016 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.

* Dịp này, UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Hội đồng xét Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2016, do ông Nguyễn Hoàng Bích làm Chủ tịch, ông Phan Chín làm Phó Chủ tịch và 8 ủy viên. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức xét Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam 2016 theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 6.11.2008 của UBND tỉnh và quy chế, thể lệ xét tặng thưởng.

                                                                                      HÀ AN

.
.
.
.
.