Thêm 3 nghệ sĩ được kết nạp vào hội chuyên ngành Trung ương

;
Thứ Bảy, 09/11/2019, 13:18 [GMT+7]

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tiến hành xem xét về việc kết nạp hội viên mới năm 2019. Trong đó, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam có một trường hợp được chuẩn y kết nạp trong đợt này là họa sĩ Trầm Thị Trạch Oanh (chuyên ngành đồ họa); nâng tổng số hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam của Quảng Nam lên 9 người. Cùng lúc, trong đợt xét kết nạp hội viên năm 2019 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam có 2 nghệ sĩ được kết nạp là Ngọc Quốc và Hồng Trang. Như vậy đến nay Chi hội Sân khấu trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã có 24 hội viên các hội trung ương.

HÀ AN

.
.
.
.
.