Tổ chức xét và trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2004/UBND-VX thống nhất xét thưởng Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II (2009 - 2013).

Theo kế hoạch, thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 1.6 đến ngày 30.8.2014; thời gian tổ chức chấm chọn tác phẩm từ ngày 1.92014 đến ngày 30.10.2014. Lễ trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II được tổ chức vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam. Được biết, giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng được tổ chức 5 năm 1 lần.

HÀ AN