Tôn vinh nghệ thuật kiến trúc và tạo hình Cơ Tu

LÊ QUÂN |

Chiều 14.4, Sở KH&CN tổ chức cuộc họp nhằm phản biện, góp ý để đưa ra quyết định nghiệm thu đề tài “Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ Tu”. Đề tài do Thư viện tỉnh chủ trì thực hiện, TS.Trần Tấn Vịnh chủ nhiệm đề tài.

Đề tài gồm 4 nội dung chính, bao gồm nghệ thuật kiến trúc Cơ Tu; nghệ thuật tạo hình Cơ Tu; giá trị nghệ thuật kiến trúc và tạo hình dân tộc Cơ Tu; bảo tồn, phát huy nghệ thuật kiến trúc Cơ Tu. Đề tài đã đưa ra những thông tin thú vị về kiến trúc và nghệ thuật tạo hình Cơ Tu, đồng thời đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mai một của giá trị di sản văn hóa Cơ Tu. Hội đồng phản biện bao gồm những nhà nghiên cứu văn hóa, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, họa sĩ… đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn để đề tài hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

LÊ QUÂN