Triển lãm ảnh "Hội An - Ngày ấy bây giờ"

LÊ HIỀN |

Cuối tuần qua, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP.Hội An tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh “Hội An - Ngày ấy bây giờ”. Năm mươi bức ảnh trong triển lãm do những người Hội An và du khách gửi về, ghi lại hình ảnh, diễn tiến của Hội An trước đây và hiện nay. Theo ban tổ chức, triển lãm giúp người dân và du khách hiểu hơn về giá trị của Di sản văn hóa Hội An, có cơ hội hoài niệm về một Hội An “ngày ấy” để đối sánh với Hội An “bây giờ”.

Triển lãm kéo dài đến ngày 5.12, nhằm chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam và 15 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới.

LÊ HIỀN