Trưa hè

SONG NGUYÊN    |

Buổi trưa nắng hầm hập. Những người dân ở làng Achôm 1 (xã Kà Dăng, huyện miền núi Đông Giang) vượt chiếc cầu tre lắc lẻo về nhà. Dưới sông, những đứa trẻ Cơ Tu bản địa thỏa thích tắm mát hòa trong tiếng cười giòn tan giữa ngày hè oi bức.

SONG NGUYÊN