Từ ngày 21.9, nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đất Quảng lần II

LÊ QUÂN |

Ban tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng lần II vừa thông báo thể lệ tham dự giải thưởng. Theo đó, từ ngày 21.9 Hội VHNT tỉnh (cơ quan thường trực Giải thưởng VHNT Đất Quảng) bắt đầu nhận tác phẩm dự giải.

>> Thể lệ giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II

Các tác phẩm dự giải phải phù hợp với các tiêu chí như đề tài phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp bản sắc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, ưu tiên các mảng đề tài lịch sử, cách mạng kháng chiến, truyền thống văn hóa dân tộc…; tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong nước; tác phẩm có thời hiệu công bố từ ngày 1.1.2009 đến hết ngày 31.12.2013 dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng; tác phẩm không tranh chấp về quyền tác giả… Giải thưởng VHNT Đất Quảng chỉ xét trên tác phẩm, công trình VHNT, không xét theo tác giả. Mỗi tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng VHNT Đất Quảng về một chuyên ngành VHNT. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải theo nhiều loại hình, mỗi loại hình phải đăng ký dự giải thưởng với một hồ sơ riêng và được quyền gửi dự giải tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự giải sẽ phân thành 10 loại hình, bao gồm: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số, kiến trúc. Cơ cấu giải thưởng ở mỗi loại hình sẽ có 4 hạng: A; B; C và Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Hội VHNT tỉnh. Thời hạn nộp hồ sơ tác phẩm, công trình đăng ký tham dự giải thưởng là 45 ngày kể từ ngày nhận tác phẩm. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào quý I.2015.

LÊ QUÂN