Tuần phim kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

B.T |

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-BVHTT&DL về việc tổ chức “Tuần phim kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2).

Theo đó, tuần phim sẽ được tổ chức từ ngày 30.1 đến 5.2.2015 trong phạm vi cả nước. Những phim được chiếu trong đợt này, gồm: 2 phim truyện là “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất, “Người tình nguyện” do Công ty CP Phim truyện I sản xuất và bộ phim tài liệu “Những người cộng sản” do Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất. Tuần phim là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước…

B.T