Tuần phim về Bác Hồ cho thanh thiếu nhi

T.B |

(QNO) - Tuần phim về Bác Hồ dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra tại các cấp bộ Đoàn trong cả nước với những tác phẩm điện ảnh có đề tài về lịch sử, cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung tuổi trẻ Việt Nam.

Tuần phim về Bác Hồ dành cho thiếu nhi bắt đầu từ ngày 5.5. Những bộ phim được chiếu tại tuần phim là: “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, “Hồ Chí Minh ở Hồng Kông”, “Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Những người viết huyền thoại”... Qua đó, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ đoàn viên, thanh thiếu niên ra sức thi đua lập thành tích trong phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

T.B (theo chinhphu.vn)