Vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

HÀ AN |

Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương. Đối tượng tham gia là tất cả nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích sáng tác âm nhạc, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước. Người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc, lao động tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, nội dung các ca khúc sẽ tập trung vào các chủ đề: vị trí, vai trò của biển và hải đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá tiềm năng, thế mạnh của biển và hải đảo Việt Nam và vấn đề khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển và hải đảo; thực trạng môi trường biển hiện nay và công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường biển. Các ca khúc tham dự cũng có thể đề cập vấn đề thích ứng của cư dân ven biển và trên các đảo đối với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; những gương điển hình (tập thể, cá nhân) vượt khó, bám biển, dũng cảm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; những gương điển hình trong phong trào “Hướng về biển đảo Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa đối với những cán bộ, chiến sĩ, anh hùng hy sinh vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam”, ủng hộ chiến sĩ bảo vệ biển đảo; thăm hỏi, tặng quà thân nhân các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ gìn biên giới, hải đảo...

Ca khúc tham dự phải là sáng tác mới, chưa dự thi ở các cuộc vận động sáng tác khác và không có tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả. Thời gian nhận ca khúc bắt đầu từ nay đến hết ngày 31.7.2018 (theo dấu bưu điện). Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tổ chức gala trao giải vào tháng 10.2018.

Mọi thông tin đến cuộc thi, có thể tìm hiểu trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam “http://vasi.gov.vn”; cổng thông tin điện tử Hội Nhạc sĩ Việt Nam: “www.vnmusic.com.vn”.

HÀ AN