Hơn 2,2 tỷ đồng chi trả chế độ đối với sinh viên cử tuyển

;
Thứ Ba, 25/12/2012, 10:35 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa bổ sung hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2012; trong đó hỗ trợ học phí, học bổng chính sách và trợ cấp tiền ăn, ở, đi lại, mua sách vở, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2012 - 2013 hơn 500 triệu đồng; bổ sung dự toán dạy 1 năm dự bị cho 78 sinh viên cử tuyển tại trường Đại học Quảng Nam là 166 triệu đồng và hỗ trợ học bổng chính sách và trợ cấp đi học đối với sinh viên theo mức lương tối thiểu (tăng từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng) hơn 1,5 tỷ đồng.

TAM NGUYÊN

.
.
.
.
.