Xây dựng đề án hỗ trợ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch miền núi

XUÂN HIỀN |

Chiều 21.11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở VH-TT&DL về các dự thảo đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025” và “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi Quảng Nam đến năm 2025”.

Dự thảo đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025” đưa ra nhiều nhóm giải pháp từ thực trạng văn hóa các huyện miền núi, gắn với các tiêu chí, quy mô và mức hỗ trợ. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án hơn 100 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh bố trí hơn 75 tỷ đồng. Trong khi đó, dự thảo đề án “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025” hướng vào việc phát triển hoạt động du lịch, tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, cũng như mang lại cơ hội thu nhập, phát triển đời sống người dân. Nếu được thông qua, đề án sẽ được triển khai ở 9 huyện miền núi trong giai đoạn 2019 - 2025, hướng vào các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá... Tổng kinh phí triển khai dự kiến gần 121 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh đầu tư hơn 85 tỷ đồng, phần còn lại từ nguồn đối ứng của các huyện…

XUÂN HIỀN