Xuất bản tập sách "Xuân Tam Mỹ"

B.M.P |

Đảng ủy, UBND các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây (Núi Thành) vừa cho ra mắt bạn đọc tập sách “Xuân Tam Mỹ”. Tập sách dày hơn 150 trang, tập hợp nhiều bức ảnh minh họa xen với gần 30 bài viết gồm thơ, văn xuôi của nhiều tác giả; trong đó có tác giả là con em quê hương và nhiều cây bút trong nước có gắn bó, kỷ niệm sâu đậm với vùng quê giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và nhân văn này.

Đây là ấn phẩm đầu tiên của Tam Mỹ, phát hành đúng vào dịp Tết Ất Mùi, kỷ niệm 10 năm tách xã Tam Mỹ thành hai đơn vị hành chính là Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây.

B.M.P