13 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú

LƯU ĐỖ ANH VĂN |

Theo tin từ Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 355/QĐ-CTN và Quyết định 356/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” và “nghệ nhân ưu tú” cho 623 cá nhân ở 63 tỉnh, thành phố cả nước đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương.

Nghệ nhân ưu tú Phùng Ngọc Huệ( thứ 3 từ trái sang) trong buổi lễ đón nhận Bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghệ nhân ưu tú Phùng Ngọc Huệ( thứ 3 từ trái sang) trong buổi lễ đón nhận Bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đó, đợt này có 62 cá nhân được công nhận “Nghệ nhân nhân dân” và 561 cá nhân được công nhận “Nghệ nhân ưu tú”. Đối với Quảng Nam, có 13 cá nhân được phong tặng vinh dự danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đó là các ông/bà: Nguyễn Thị Trang (Thu Trang), ông Lê Văn Minh, Hồ Văn Dinh, Bhling Hạnh, Hồ Văn Thập, Bh’riu Pố, Kêêr Tiíc, Dương Lai, Nguyễn Quỳnh, Hooih Aplănh (Hôih A PLa). Riêng TP.Hội An có 3 người được công nhận Nghệ nhân ưu tú, trong đó lĩnh vực diễn xướng Hô hát bài chòi (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) có 2 nghệ nhân được công nhận gồm bà Phùng Ngọc Huệ, ông Nguyễn Đáng (Lương Đáng), và 1 cá nhân trong lĩnh vực diễn xướng Hò bả trạo (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia) được công nhận là ông Phạm Đúng (đã mất).

Được biết, việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trong năm 2015 đã có hơn 600 nghệ nhân tiêu biểu vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú...

LƯU ĐỖ ANH VĂN