14,9 tỷ đồng trùng tu Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia lăng mộ Đoàn Quý Phi

BÌNH AN |

Ngày 20.3, UBND huyện Duy Xuyên khởi công tu bổ Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi tại xã Duy Trinh. 

Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia lăng mộ bà Đoàn Quý Phi tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Ảnh: B.A
Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia lăng mộ bà Đoàn Quý Phi tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Ảnh: B.A

Dự án đầu tư, tu bổ cảnh quan, nâng cấp hạ tầng khu Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi với kinh phí 14,9 tỷ đồng, trong đó cải tạo cảnh quan khu lăng mộ chính và khu bảo vệ lăng mộ, xây dựng tường rào, vườn hoa, sân hành lễ, vườn thượng uyển... với tổng diện tích 38.000m2.

Khu lăng mộ bà Đoàn Quý Phi đã trải qua 3 lần trùng tu vào các năm 1806, 1814, 1992, được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2011. Hiện tại, khu di tích bị hư hỏng nặng, không có đường dẫn vào khu lăng mộ. Việc đầu tư tu bổ di tích này nhằm bảo tồn phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch địa phương. 

TAGS